Kategorie

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

I. Základní ustanovení
 
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek, nebo pouze návštěvníkem e-shopu, svěřujete nám své osobní údaje. Seznamte se s tím, jak Vaše osobní údaje chráníme, s našimi zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU )2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Ing. Martin Topinka, Gorkého 92/50, 602 00 Brno, IČ 88853861 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:
Ing. Martin Topinka - RATTLER.CZ
Gorkého 92/50
602 00 Brno
e-mail: info(zavinac)rattler.cz
telefon: 775 275 000

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje nezbytné pro plnění smlouvy, soubory cookies a další síťové identifikátory.


III. Soubory cookies a další síťové identifikátory
 
1. Tento web používá nebo může používat k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby a měřit návštěvnost našich stránek. Můžeme Vám také doporučovat obsah a zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí. Některé soubory cookies a síťové identifikátory mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami např. k podpoře našich reklamních aktivit. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat. Údaje sbíráné za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používáním těchto webových stránek s použitím souborů cookies a dalších síťových identifikátorů souhlasíte. Cookies jsou malé soubory, které odesílá náš e-shop do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení a ukládá je Váš internetový prohlížeč, pokud to máte v prohlížeči povolené. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, v nastavení vašeho internetového prohlížeče je zakažte. Je také možné vznést proti sběru osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce námitku zasláním na kontaktní e-mail uvedený v článku I. V případě, že zakážete použití cookies nebo vznesete-li proti zpracování námitku, může být funkčnost webu omezena.


IV. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů
 
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.
 • Při objednávce jsou požadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu. Pro odhlášení z odběru nás můžete také přímo kontaktovat na kontaktní e-mail uvedený v článku I.

4. Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny v článku I. tohoto dokumentu.

5. Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


V. Příjemci osobních údajů
 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • Podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy.
 • Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • Zajišťující mailingové služby, vytváření statistik návštěvnosti, cílení a podporu reklamních a marketingových aktivit.
 • Za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
 • - jméno a příjmení, titul,
  - poštovní adresa,
  - fakturační adresa,
  - mailová adresa,
  - telefonický kontakt,
  - údaje o bankovním spojení,
  - údaje o předmětu plnění Správce.
2. Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce odpovědnost.

3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou pouze poskytovatelé mailingových služeb / reklamních a marketingových služeb / cloudových služeb.


VI. Doba uchovávání údajů
 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (maximálně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


VII. Vaše práva
 
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


IX. Závěrečná ustanovení
 
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018