Kategorie

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Všeobecná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rattler.cz a jsou závazné pro veškerý maloobchodní proces. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) firmy Ing. Martin Topinka - RATTLER.CZ, IČ 88853861 se sídlem Gorkého 92/50, 60200 Brno a na straně druhé kupujícího (zákazníka, spotřebitele).


2. Objednávka

 • Objednávat můžete přímo v internetovém obchodě www.rattler.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete zavolat na telefon uvedený v kontaktních informacích nebo napsat na e-mail info(zavinac)rattler.cz.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Kupující má povinnost před potvrzením objednávky si zkontrolovat veškeré údaje, které do objednávkového formuláře vložil.
 • Po zaslání objednávky Vám bude na uvedený e-mail odesláno potvrzení o převzetí objednávky. Uvedené údaje si zkontrolujte a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí nás neprodleně kontaktujte.
 • Odesláním objednávky kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je považována za platnou a závaznou, není-li zrušena telefonicky nebo e-mailem ze strany zákazníka a zrušení není potvrzeno také ze strany prodávajícího. V případě platby bankovním převodem, je povinen kupující zboží neprodleně uhradit. Po odeslání zboží na adresu zákazníka již není možné objednávku zrušit.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části v případě, že je objednané zboží zcela vyprodáno nebo z jiného závažného důvodu není možné zboží zákazníkovi dodat nebo nahradit jiným produktem. V případě zjevné chyby v ceně zboží, má provozovatel rovněž právo objednávku zákazníka zrušit. Prodávající o této situaci zákazníka informuje. Zrušením objednávky kupní smlouva zaniká. V případě, že zákazník kupní cenu zaplatil, bude mu část za zrušenou objednávku nebo její část převedena zpět na jeho účet.
 • Pokud zaslaná zásilka není zákazníkem převzata aniž byla předem zrušena dle obchodních podmínek, budou zákazníkovi naúčtovány náklady vynaložené na zaslání zboží, především poštovné a balné dle platného ceníku poštovného.

 
3. Dodací lhůty

Naší snahou je vyřídit všechny objednávky co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti. Dostupnost každého zboží je uvedena na stránce detailu zboží. O dostupnosti zboží se také můžete informovat před provedením objednávky prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Zboží skladem je vyexpedováno ihned. Zboží, které není skladem, je možné ihned zakoupit a vyexpedováno bude standardně do 2 týdnů. Může se stát především u oblečení, že produkt nebude skladem ani u výrobce v požadované barvě nebo velikosti a bude nutno jej dovyrobit. V těchto případech, a také u velikostí XS, 4XL a 5XL, může být doba dodání delší, standardně do 4 týdnů. V nabídce je velké množství oblečení v různých velikostech, proto prosíme o trpělivost ohledně dostupnosti, vždy se snažíme o co nejrychlejší řešení.


4. Platební metody

Platba předem:

 • Bankovním převodem v rámci ČR na bankovní účet u Fio banky v CZK. Číslo bankovního účtu je 2200797770 / 2010. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.
 • Bankovním převodem ze Slovenska na bankovní účet u Fio banky v EUR. Pro platbu použijte IBAN - CZ93 2010 0000 0029 0079 7771 a SWIFT - FIOBCZPP. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.
 • Bankovním převodem z ostatních zemí světa na bankovní účet u Fio banky v EUR. Pro platbu použijte IBAN - CZ93 2010 0000 0029 0079 7771 a SWIFT - FIOBCZPP. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.

Platba při převzetí:

 • Dobírkou - platba v hotovosti při převzetí zásilky od přepravce (platí pouze pro ČR a Slovensko)

5. Ceny poštovného

Standardně jsou zásilky zasílány v rámci ČR pomoci služeb České pošty nebo PPL, v rámci Slovenska doručovány Slovenskou poštou. Dopravné a balné v rámci ČR i Slovenka je při nákupu nad 5000 Kč zdarma a to včetně poplatku za dobírku. Při objednávce do těchto limitů platí následující:

Zaslání v rámci České republiky:

 • platba předem na bankovní účet – 120 Kč
 • dobírka – 120 Kč

Zaslání na Slovensko:

 • platba předem na bankovní účet – 160 Kč
 • dobírka - 160 Kč

Zaslání do ostatních zemí světa:

 • platba přes PayPal – 290 Kč
 • platba předem na bankovní účet – 290 Kč

 
6. Výměna a vrácení zboží

 • !!! PRO VÝBĚR VELIKOSTI OBLEČENÍ POUŽIJTE PROSÍM TABULKY VELIKOSTÍ A INSTRUKCE UVEDENÉ ZDE, PŘEDEJDETE TAK ZBYTEČNÉ VÝMĚNĚ !!!
 • Výměna se týká především velikosti oblečení a je ZDARMA. Pokud zjistíte, že jste špatně zvolili velikost, zašlete nám informaci na e-mail info(zavinac)rattler.cz za jakou velikost a co budete měnit, aby výměna proběhla co nejrychleji. Následně zboží zašlete k výměně s kopií faktury a připsanou stručnou poznámkou co a za jakou velikost měníte. Zboží k výměně zašlete na adresu: Ing. Martin Topinka - RATTLER.CZ, Gorkého 92/50, 60200 Brno. Zboží na výměnu musí být vráceno v původním stavu bez známek opotřebení včetně etiket a složené tak jak bylo doručeno. Zboží Vám bude vyměněno v nejkratší možné době. V případě, že nebude zboží ve Vámi požadované velikosti na skladě, bude odesláno po dodání výrobcem.
 • V souladu s § 1829, odst. 1 občanského zákoníku máte právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodnete, zboží nám vracíte na své náklady, nepoškozené a v původním stavu, složené a zabalené tak, jak bylo doručeno, nesmí jevit známky žádného opotřebení, nesmí být vyprané a mělo by mít originální etikety. V případě vrácení zboží postupujte stejně jako u výměny o odstavec výše. Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peněžní prostředky však nejsme povinni vrátit dříve, nežli jste nám zboží předali nebo prokázali, že jste je odeslali na naši korespondenční adresu. Od smlouvy nelze odstoupit v případě dodávky zboží na zakázku, které bylo upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
 • Formulář pro vrácení zboží je ke stažení ZDE.


7. Záruka a reklamace

Na veškeré zboží zakoupené v našem internetovém obchodě poskytujeme zákonnou záruční lhůtu. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Pokud chcete zboží reklamovat, je potřeba nás nejdříve kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvit se na předání nebo odeslání zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona třicet dnů. Pokusíme se udělat vše pro to, abychom situaci vyřešili co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

Nárok na reklamaci se nevztahuje na:

 • Opotřebování zboží způsobené běžným užíváním a opotřebováním časem (např. změna materiálu úměrná délce užívání).
 • Škody na zboží způsobené neobvyklým používáním a nesprávnou údržbou nebo škody zaviněné uživatelem (např. nevhodný způsob praní, roztržení materiálu zaviněné pádem, apod.).

 
8. Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Dále mohou být údaje v pseudonymizované podobě zpracovány za účelem vytváření statistik návštěvnosti, cílení a podpory reklamních aktivit, nebo rozesílání obchodních sdělení.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a které Správci poskytují vytváření statistik návštěvnosti, podporu reklamních aktivit, nebo rozesílání obchodních sdělení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím stranám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci.

Prohlašujeme, že neprodáváme ani nepronajímáme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kompletní informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.